Mekedesign 3d

Ibilbide horretan, parte-hartzaileak gai izango dira 3d inprimaketako fitxategiak sortzeko, 3d inprimagailu mota desberdinekin fabrikazio gehigarria egiteko diseinatzeko, hainbat sektoretan inprimatzeko aukerak ulertuz eta egungo merkatuaren beharrei erantzuna emanez, batez ere 4.0 industriari eta higiezinen eremu berriei, nutrizioari eta jatetxeei, soziosanitarioari, ongizateari, irisgarritasunari eta abarri aplika dakiekeen berrikuntzako soluzioak eta prototipoak sortuz.

LAN-ORIENTAZIOA – LAN-AKTIBAZIOA

LAN-ORIENTABIDEA.

Honako jarduera hauek biltzen ditu:

a) Banakako diagnostikoa eta hizkuntza-eskakizuna egitea

b) Enplegurako ibilbide pertsonalizatua diseinatzea

c) Ibilbidearen garapenean laguntza pertsonalizatua ematea eta jarduera-konpromisoa betetzea.

d) Curriculumaren definizioa, lanbide-profila lanbide-gaitasunei dagokienez islatuko duena. Banakakoa izango da, eta 15 orduko iraupena izango du parte-hartzaile bakoitzeko.

LAN-AKTIBAZIOA.

Honako jarduera hauek biltzen ditu:

a) Prestakuntza-eskaintzari buruzko informazioa.

b) Lan-araudia

c) Lan-merkatua.

Taldeko saioak: 20 ordu parte-hartzaile bakoitzeko.

LAN-BITARTEKARITZA

Honako jarduera hauek biltzen ditu:

a) Enpresekin topaketak egitea eta eskaintzak biltzeko planak garatzea. Profil egokiagoen aurre-hautaketa barne hartuko du

b) Enpresak egin ditzakeen enplegu-eskaintzak eta langile-beharrak aztertzea eta identifikatzea. Parte-hartzaile bakoitzak 10 ordu iraungo du.

TALDE-PRESTAKUNTZA

Honako prestakuntza-ekintza hauekin:

a) Oinarrizko gaitasun digitalak (60 ordu/parte-hartzaile)

b) Prestakuntza teknikoa (iraupena: 400 h/parte-hartzaile)

c) Berdintasunari buruzko prestakuntza (iraupena: 10 ordu/parte-hartzaile).

Atal hauek izan beharko ditu:

c.1) Oinarrizko kontzeptuak

c.2) Gizonak eta emakumeak: desberdinak baina berdinak

c.3) Legezko berdintasuna eta benetako berdintasuna

c.4) Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunerako politikak eta planak

c.5) Aukera-berdintasunari buruzko legeria

c.6) Sexismoa giza komunikazioan

LANERATZEA

Programa honek prestakuntza praktikoa du, eta prestakuntza-ekintza gainditzen dutenentzat eta indarreko araudiaren arabera edozein kontratu-modalitatetan arrakastaz amaitutako parte-hartzaileen gutxienez % 15en kontratazio-konpromisoa dutenentzat. Langile autonomo gisa alta ematea ere laneratzetzat hartuko da. Bi modalitateetan, gutxienez hiru hilabeteko iraupena izango dute, eta lanaldi osokoak edo lanaldi erdikoak izan daitezke.

Non: IRM Elkartea
Torres de Barakaldo ( Bizkaia)


Noiz:
De Noviembre 2023 a Marzo 2024
Horario semipresencial
de 15:00 a 21:00.


Hizkuntza: Castellano

Eskatu zure inskripzioa formularioa betez